Tłumaczenia pisemne

Zwykłe

Tłumaczenia, które nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego.

Strona rozliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami. Materiał do tłumaczenia jest zwykle przekazywany drogą mailową zarówno w formatach edytowalnych (doc, xls, ppt), jak i nieedytowalnych (PDF, JPG). W przypadku formatów edytowalnych przetłumaczony dokument zachowuje układ graficzny oryginału. Tłumacz stara się również odwzorować układ w przypadku dokumentów dostarczonych w formacie nieedytowalnym, jednak w sytuacji, kiedy dokument zawiera skomplikowaną grafikę, niezbędna może się okazać pomoc grafika, która wyceniana jest jako osobna usługa.

Weryfikacja

Sczytanie przetłumaczonych wcześniej materiałów i sprawdzenie ich pod względem kompletności, wierności i jakości tłumaczenia oraz naniesienie ewentualnych zmian.

Przysięgłe

Tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych. Strona rozliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami. Przetłumaczony dokument klient otrzymuje w formie wydruku opatrzonego pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Uwierzytelnienie

Potwierdzenie zgodności oryginału z wykonanym tłumaczeniem. Uwierzytelnić można zarówno dokumenty tłumaczone przez naszych tłumaczy, jak i tłumaczenia dostarczone przez klientów.

następna strona >>