Tłumaczenia pisemne i ustne

  • Realizujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej. Tłumaczymy przede wszystkim w ramach pierwszej grupy językowej (angielski, niemiecki, francuski i rosyjski w kombinacji z językiem polskim), ale na życzenie klienta możemy zaoferować również tłumaczenia w innych kombinacjach (w tym z języka obcego na obcy).


    Weryfikacja i redakcja tekstów

  • Oferujemy sprawdzanie (pod względem poprawności językowej) tłumaczeń dostarczonych przez klienta, wprowadzanie zmian do nowych wersji istniejących dokumentów, przygotowywanie szlifu redakcyjnego dla tekstów przeznaczonych do publikacji.


    Skład graficzny

  • W przypadku materiałów zawierających grafikę proponujemy przygotowanie tłumaczenia z zachowaniem oryginalnego wyglądu dokumentu.


    OFERTA SZCZEGÓŁOWA

  • Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem szczegółowej oferty współpracy, możemy ją przygotować po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.

    Translation and interpreting

  • We offer regular and sworn translations, both of general and specialised nature. We translate and interpret mainly within the first language group (English, German, French and Russian in combination with Polish) but upon your request, we can provide you with translations in other language combinations, including from a foreign language to another foreign language.


    Verification and editing of texts

  • We offer verification (in terms of language accuracy) of translations provided by clients, entering amendments to new versions of existing documents and editing of texts for publication purposes.


    Typesetting and DTP services

  • For materials containing graphics, we offer to translate such documents, preserving their original layout and appearance.    DETAILED QUOTE

  • If you are interested in receiving a detailed quote and cooperation proposal, we can prepare it for you upon a review of your individual needs and expectations.