Finanse i bankowość

 • podatki,
 • rachunkowość,
 • bankowość inwestycyjna,
 • giełda i papiery wartościowe,
 • nadzór bankowy,
 • polityka pieniężna,
 • sprawozdawczość bankowa,
 • systemy płatnicze,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • sprawozdania z audytów,
 • biznes plany,
 • analizy ekonomiczne,
 • bankowość mobilna i elektroniczna.


Ubezpieczenia

 • cesje,
 • certyfikaty,
 • gwarancje ubezpieczeniowe,
 • polisy.


Prawo

 • unijne akty prawne,
 • prawo handlowe,
 • prawo pracy,
 • przetargi i zamówienia publiczne,
 • oferty i umowy,
 • prawo administracyjne,
 • prawo karne.


Informatyka

 • oprogramowanie i systemy operacyjne,
 • sprzęt.


Techniczne

 • budownictwo i nieruchomości,
 • telekomunikacja,
 • mechanika,
 • chemia,
 • energetyka,
 • przemysł motoryzacyjny.


Marketing i PR

 • oferty,
 • katalogi i broszury,
 • hasła reklamowe,
 • informacje prasowe.


Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • dokumenty kadrowe,
 • zakresy obowiązków,
 • systemy wynagradzania i premiowania,
 • materiały szkoleniowe.


Transport

 • dokumenty rejestracyjne,
 • dokumenty przewozowe,
 • dokumenty celne.

   

Finance and banking

 • taxes
 • accounting
 • investment banking
 • stock exchange and securities
 • bank supervision
 • monetary policy
 • bank reporting
 • payment systems
 • risk management
 • audit reports
 • business plans
 • economic analyses and studies
 • mobile and on-line banking


Insurance

 • assignments
 • certificates
 • insurance bonds
 • insurance policies


Law

 • EU legislation
 • commercial law
 • labour law
 • tenders and public procurement
 • proposals and agreements
 • administrative law
 • penal law


IT

 • software and operating systems
 • hardware


Technical

 • construction and real estate
 • telecommunications
 • engineering
 • chemistry
 • energy
 • automotive


Marketing and PR

 • proposals and quotes
 • catalogues and brochures
 • slogans and taglines
 • press releases


Human resources management

 • personnel files
 • job descriptions
 • remuneration and incentive schemes
 • training materials


Transportation

 • vehicle registration documents
 • shipping documents
 • customs documents